Ekrany akustyczne w szpitalach medycznych

Ekrany akustyczne.

Zagrożenie hałasem drogowym. Hałas należy do najpowszechniejszych zagrożeń cywilizacyjnych, bezpośrednio wpływających na jakość życia i zdrowie człowieka. Ekspresowy rozwój transportu oraz wzrost liczby pojazdów, przyczynił się do zwiększenia liczby osób, na które hałas i towarzyszące mu wibracje negatywnie wpływają. Hałas drogowy to główny składnik nadmiernego poziomu dźwięku w Polsce. Fakt ten najbardziej odczuwają ludzie mieszkujący w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych oraz w zagęszczonej aglomeracji. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na hałas drogowy ponad 55 dB w ciągu doby narażonych jest ponad 40% mieszkańców UE. Ma to związek z niekorzystnymi objawami zdrowotnymi, m.in.: zmęczeniem, bólami głowy, brzucha czy mięśni. Hałas z przedziału 60-75 dB skutkuje już bardzo poważnym problemami zdrowotnymi, m.in. zawałem serca.

Ekrany akustyczne. Ustawowa definicja hałasu. Według ustawy Prawa ochrony środowiska, hałasem określa się dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. Dyrektywa 2002/49/WE, o hałasie w środowisku pisze, jako o „niepożądanych lub szkodliwych dźwiękach powodowanych przez https://ogrodzeniaplastikowe.info/ogrodzenia-akustyczne-cennik/ działalność człowieka w wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch lotniczy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej”. „Najpopularniejszym” rodzajem hałasu środowiskowego jest hałas komunikacyjny.

Ekrany akustyczne. Ochrona przed hałasem. Rozwiązaniem minimalizującym wpływ hałasu na społeczeństwo, zwłaszcza w strefie szczególnego narażenia na hałas drogowy, są postępowania ochronne określające m.in.: hierarchizację ulic, właściwe rozmieszczenie przestrzenne budynków mieszkalnych oraz poprawę izolacyjności budynków mieszkalnych. Ponadto stosowanie cichych nawierzchni, poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg, zmiany organizacyjne ruchu oraz budowanie przegród akustycznych w postaci ekranów, wałów ziemnych czy pasów zieleni. Podstawowym urządzeniem ochronnym zabezpieczającym przed hałasem komunikacyjnym są ekrany akustyczne. Ekran akustyczny jest naturalną lub sztuczną przeszkodą na drodze propagacji fal dźwiękowych, pomiędzy źródłem a obszarem odbioru. Do podstawowych zadań ekranów akustycznych należy wytworzenie cienia akustycznego, tj. obszaru, do którego nie docierają ze źródła dźwięku bezpośrednie fale akustyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *